Cấu hình máy - Đối với PC02/11/2009 14:03

Yêu cầu cấu hình

Cấu hình Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Hệ điều hành Windows 9x, Window 2000 Windows XP
CPU Pentium III 1 GHz hoặc tương đương Pentium IV 1.4 GHz trở lên
RAM 256 MB 512 MB hoặc cao hơn
Card màn hình Card đồ họa 3D 32M tương thích DirectX 9.0c Card đồ họa 3D 64M tương thích DirectX 9.0c hoặc cao hơn
Card âm thanh Card tương thích DirectX 9.0c Card tương thích DirectX 9.0c
DirectX DirectX 9.0c hoặc hơn DirectX 9.0c hoặc hơn
Internet ADSL ADSL

tags Tags: ,