PHÂN CẤP QUÂN HÀM18/08/2009 20:54

HỌC VIÊN

 


CẤP BINH


 

CẤP SĨ

 


 
CẤP ÚY
 


 
CẤP TÁ
 


 

CẤP TƯỚNG

 

 
TỔNG TƯ LỆNH
 


 Đột kích - Trong tầm ngắm.