Dịch vụ tiện ích
Mua Báu Vật
Để đảm bảo an toàn cho tài khoản. Từ ngày 24/6/2011. Các bạn không cần cung cấp mật khẩu tài khoản khi mua báu vật. Tất cả các giao dịch đều được thanh toán bằng thẻ VTC Online và nhận được báu vật ngay lập tức sau khi mua không phải chờ đợi.

Các bạn nhập Tài Khoản, SeriMã Thẻ dưới lớp tráng bạc trên thẻ để nhận báu vật vào tài khoản.

Loại thẻ
Số seri
Mã thẻ Vcoin
Tài khoản nhận báu vật
Mã kiểm tra