Posts Tagged ‘con đường tơ lụa’

Con Đường Tơ Lụa 2 bất ngờ chạy thử nghiệm

SRO_11

Lần chạy thử nghiệm đầu tiên này được bắt đầu đúng vào ngày lễ Halloween 31/10/2013. Con Đường Tơ Lụa 2 là game MMORPG 3D và hoàn toàn không phải phiên bản kế tiếp của Silkroad (game phát hành tại VN với tên Con Đường Tơ Lụa). Con Đường Tơ Lụa 2 là game do BeiJing LeXu phát triển dựa […]