Posts Tagged ‘game’

Khi các cosplay-er ở nhà

Chùm ảnh thú vị về hoạt động của các nhân vật cosplay sau sân khấu.   Đây là sản phẩm từ dự án nhiếp ảnh mang tên “Just the Two of Us” – Chỉ có hai chúng tôi – của Klaus Pichler. Toàn bộ dự án được bắt đầu từ năm 2011 và kết thúc […]