Posts Tagged ‘gatling gun’

[Update 1136] Mở bộ vũ khí Magma

500x204

[Update 1136] Mở bộ vũ khí Magma 09/10/2013 17:36 2 vũ khí được mong đợt nhất trong tháng – AWM Magma và Gatling Gun sẽ xuất hiện sau đêm nay Thân chào các xạ thủ, Như đã thông báo tại bài viết Update phiên bản 1136 – trong bản cập nhật mở rộng tháng 10 […]